Stone Design voegmortel 12kg wit

1 van2
Kenmerken
Kleur
Wit 

Gebruik
Binnen , Buiten 

Functies
Voegen 

Substantie
Poeder 

Inhoud
12 kg

Toepassing
Steenstrips 

26,99
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

75,-

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Met de Stone Design voegmortel werk je de steenstrip aan je muur piekfijn af! Je kunt dit voegmiddel in de kleur wit zowel binnen als buiten gebruiken. De pot bevat 12kg voegmortel en is geschikt voor het behandelen van een werkoppervlakte tussen 4 en 7m². Bovendien biedt dit product een garantie van 10 jaar.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Wit 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Technische kenmerken
Functies
Voegen 
Substantie
Poeder 
Inhoud
12 kg
Toepassing
Steenstrips 
Droogtijd
12 h
Behandeling
Mengen met water 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
27 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
12 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
200 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
15 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
978954
Leverancierscode
1591054
EAN- / barcode
8711434159548
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis