Tec7 HP Clean reiniger en ontvetter natuurlijke vervuiling 210l

Kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verfreiniger , Ontvetter 

Inhoud
210 l

Merk
Tec7 

754,-

Productinformatie


Omschrijving

De reiniger en ontvetter voor natuurlijke vervuiling HP Clean van Tec7 is een krachtige reiniger met dieptewerking. Deze verpakking bevat 210l diepwerkende reiniger en ontvetter voor natuurlijke vervuiling.

  • H.A.C.C.P. -gecertificeerd
  • Solvent- en zuurvrij
  • Veilig op alle materialen
  • Huidveilig
  • Biologisch afbreekbaar

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verfreiniger , Ontvetter 
Technische kenmerken
Inhoud
210 l
Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes 
Algemene kenmerken
Merk
Tec7 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
57 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
210 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
93 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
93 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
369867
Leverancierscode
492200000
EAN- / barcode
5414195492208
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis