Tiger TigerFix type 1 bevestigingsset 4x3,5 cm

1 van7
Kenmerken
Kleur
Zilver 

Aantal

Breedte
40 mm

Hoogte
6 mm

Lengte
35 mm

Merk
Tiger 

10,09
Levering binnen 3 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Met TigerFix type 1 van Tiger zijn accessoires snel en eenvoudig op een gladde, harde ondergrond te bevestigen door middel van een gepatenteerd lijmsysteem. Na het mixen van de lijm kan deze eenvoudig op het muurplaatje worden aangebracht en na 4 uur kan je het accessoire plaatsen.

  • Krachtige lijmverbinding
  • Bevestigen zonder gaten boren
  • Eenvoudig verwijderen van muurplaatje zonder beschadigingen
  • Geschikt voor elke gladde, stevige ondergrond

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Zilver 
Aantal
Breedte
40 mm
Hoogte
6 mm
Lengte
35 mm
Bevestigings-/aanbrengmethode
Muurbevestiging 
Diepte
0,12 cm
Algemene kenmerken
Merk
Tiger 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,079 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
16,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
1,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
880524
Leverancierscode
398730046
EAN- / barcode
4008913987407
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis