Turtle Wax Essential Cockpit Cleaner citroen 500ml mat

Merk: Turtle Wax Hubo-referentie: 19700
Kenmerken
  • Inhoud 0,5 l
  • Gebruiksklaar
  • Type Reiniging
  • Aantal 1
  • Breedte 65 mm
Alle kenmerken
11,49
22,98/l

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

De reiniger Essential Cockpit Cleaner heeft een frisse citroengeur.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Gebruiksklaar
Fysieke kenmerken
Type
Reiniging
Aantal
1
Breedte
65 mm
Hoogte
23,7 cm
Lengte
65 mm
Type auto-interieur reiniging
Interieurreiniger
Toepassing (deel) voertuig
Interieur
Gewicht
0,34 kg
Algemene kenmerken
Merk
Turtle Wax
Garantieperiode
2 jaar
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,424 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
19700
EAN- / barcode
5010322528156
Leverancierscode
1830909
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.