Ubbink reparatieset voor vijverfolie

1 van2
Kenmerken
Inhoud
50 ml

Merk
Ubbink 

16,99
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze reparatieset is geschikt voor het herstellen van PVC vijverfolies. De set bevat een zwart vijverfoliestuk, vijverfolielijm (50ml) en een spatel om de lijm eenvoudig te verdelen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
50 ml
Algemene kenmerken
Merk
Ubbink 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,09 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
26,1 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
76598
Leverancierscode
2120535
EAN- / barcode
8711465905350
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R11: Licht ontvlambaar. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R36: Irriterend voor de ogen. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H303: Kan schadelijk zijn bij inslikken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S9: Op een goed geventileerde plaats bewaren. S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P405: Achter slot bewaren. S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis