Valma Wash & Shine poetsset auto

1 van3
Kenmerken
Type
Reiniging 

Gebruiksklaar
Ja

Merk
Valma 

24,99

Productinformatie


Omschrijving

De Wash & Shine poetsset voor de auto van Valma bevat alle producten om je auto weer helemaal schoon te krijgen, snel en met een streeploos resultaat. Van een spons en microvezeldoek tot aan shampoo en glasreiniger, alles is in een praktische emmer samengebracht. Als extra zit er ook een Special Edition luchtverfrisser bij, zodat ook de binnenzijde van de auto lekker fris ruikt. De producten van Valma zijn geschikt voor alle types lak.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Reiniging 
Aantal
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Valma 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
27,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,75 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
27,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
26,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
899320
Leverancierscode
9218009
EAN- / barcode
8711293389803
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis