Vapona navulling vloeistof anti-mug 23ml

Kenmerken
Toepassing
Insecten 

Biologisch
Ja

Merk
Vapona 

9,39
521,67/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Vapona Anti Mug navulling is een vloeibare insecticide dat je gedurende 45 dagen bescherming biedt tegen muggen. De vulling past op alle Vapona Anti Mug apparaatjes met vloeibare vulling.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Insecten 
Biologisch
Inhoud
18 ml
Algemene kenmerken
Merk
Vapona 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
4,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,73 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
19,6 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
69075
Leverancierscode
1002988
EAN- / barcode
5420067100317
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-4914/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis