Vijverfolielijm 125ml

1 van2
Kenmerken
Inhoud
125 ml

Breedte
60 mm

11,29
90,32/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Productinformatie


Omschrijving

Lijm voor AquaLiner PVC folie, 125ml voldoende voor ca 5m2.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
125 ml
Fysieke kenmerken
Breedte
60 mm
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,14 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
8,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6 cm
Algemene kenmerken
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Referenties en codes
Hubo-referentie
76395
Leverancierscode
1061912
EAN- / barcode
8711465619127
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis