Wet 'n' Protect 500ml

Hubo-referentie: 213804
Kenmerken
  • Doel product Onderhoud en bescherming
  • Gebruiksklaar
  • Inhoud 0,5 l
  • Breedte 68 mm
  • Hoogte 23,9 cm
Alle kenmerken
13,99
27,98/l

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De spray Wet 'n' Protect geeft je autobanden een 'wet look'. Het product voorkomt uitdrogen en is zeer eenvoudig in gebruik. Opspuiten en klaar!

Kenmerken

Technische kenmerken
Doel product
Onderhoud en bescherming
Gebruiksklaar
Inhoud
0,5 l
Substantie
Vloeistof
Fysieke kenmerken
Breedte
68 mm
Hoogte
23,9 cm
Lengte
68 mm
Gewicht
0,337 kg
Toepassing (deel) voertuig
Voor- en achterwiel
Aantal
1
Type autoaccessoire
Verzorgingsproduct
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,441 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,9 cm
Algemene kenmerken
Garantieperiode
2 jaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
213804
EAN- / barcode
8711293072712
Leverancierscode
1832003
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.