Xyladecor Combi PT houtimpregneermiddel 2,5l

Kenmerken
Type hout
Alle houtsoorten 

Glanstype
Mat 

Binnen/buitengebruik
Buiten 

Inhoud
3,39 kg

Inhoud
2,5 l

Gebruiksklaar
Ja

74,99
30,-/Liter
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit Xyladecor Combi PT houtimpregneermiddel van 2,5l beschermt tegen schimmels, zoals blauwschimmel en houtrot. Het middel dringt diep in het hout en beschermt eveneens tegen, houtaantastende insecten en hun larven. Dit kleurloos impregneermiddel is eenvoudig te verwijderen met White spirit.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type hout
Alle houtsoorten 
Glanstype
Mat 
Verwerkingsmethode
Kwast 
Kleur
Transparant 
Kleur (detail)
Kleurloos 
Breedte
12,5 cm
Hoogte
16,2 cm
Lengte
12,5 cm
Gewicht
3,39 kg
Type laag
Onderlaag 
Type houtafwerking/–behandeling/–deklaag
Impregneermiddel 
Verfbasis
Solventgedragen 
Type primer
Hout 
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten 
Inhoud
3,39 kg
Inhoud
2,5 l
Gebruiksklaar
Verdunning
Gebruiksklaar 
Rendement per liter
5 m²
Weerbestendig
Afwasbaar
Verbruik
5 m²/l
Substantie
Vloeistof 
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Beoogd gebruik
Hout 
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Overschilderbaar na
3 h
Algemene kenmerken
Merk
Xyladecor 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
3,39 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
16,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
950654
Leverancierscode
5554274
EAN- / barcode
5410083470662
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis