Xyladecor Combi PT houtimpregneermiddel 750ml

Kenmerken
Type hout
Alle houtsoorten 

Glanstype
Mat 

Binnen/buitengebruik
Buiten 

Inhoud
1,07 kg

Inhoud
0,75 l

Vochtregulerende werking
Nee

30,49
40,65/Liter
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit Xyladecor Combi PT houtimpregneermiddel van 750ml beschermt tegen schimmels, zoals blauwschimmel en houtrot. Het middel dringt diep in het hout en beschermt eveneens tegen, houtaantastende insecten en hun larven. Dit kleurloos impregneermiddel is eenvoudig te verwijderen met White spirit.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type hout
Alle houtsoorten 
Glanstype
Mat 
Vochtregulerende werking
-
Verwerkingsmethode
Kwast 
Kleur
Transparant 
Kleur (detail)
Incolore 
Breedte
76 mm
Hoogte
13,2 cm
Lengte
76 mm
Gewicht
0,932 kg
Type laag
Anders 
Lijn
Huis Buiten 
Krasbestendig
-
Type houtafwerking/–behandeling/–deklaag
Impregneermiddel 
Verfbasis
Solventgedragen 
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten 
Inhoud
1,07 kg
Inhoud
0,75 l
Gebruiksklaar
Antislip
-
Verdunning
Gebruiksklaar 
Rendement per liter
5 m²
Weerbestendig
UV bestendig
-
Afwasbaar
Verbruik
5 m²/l
Toepassing
Voorbereiding 
Substantie
Vloeistof 
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Afwerking
Transparant 
Rendement per verpakking
4 m²
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Beoogd gebruik
Buiten , Hout 
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Overschilderbaar na
3 h
Stofdroog na
Algemene kenmerken
Merk
Xyladecor 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
7,6 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,073 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10,6 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
13,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
950656
Leverancierscode
5554276
EAN- / barcode
5410083470686
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-BE2020-0006
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat (benzyloxy)methanol(14548-60-8). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis