Xyladecor houtwormverdelger 1l kleurloos

Kenmerken
Type hout
Hout - massief 

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Kleur (detail)
Kleurloos 

Inhoud
1 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

UV bestendig
Ja

PROMO
20%
38,49
30,79
30,79/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit efficiënt, kleurloos houtwormverdelgingsmiddel op solventbasis bestrijdt alle soorten houtworm, inclusief de larven van de huisboktor. Het middel met langdurige werking dringt diep in het hout en voorkomt nieuwe aantasting. Gebruik het verdelingsmiddel curatief (300g/m² door injecteren, besproeien of bestrijken) of preventief (200g/m² door bestrijken, besproeien of kort dompelen). Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type hout
Hout - massief 
Kleur (detail)
Kleurloos 
Verfbasis
Solventgedragen 
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Inhoud
1 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
UV bestendig
Toepassing
Vloeren 
Droogtijd
1 h
Overschilderbaar na
24 h
Geurarm
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Algemene kenmerken
Merk
Xyladecor 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,953 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
20,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
16346
Leverancierscode
5118056
EAN- / barcode
5410083003501
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-6215B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis