Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden geldig vanaf 11 april 2024. Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - De verkoper

 1. De identiteit van de verkoper

  Hubo België nv (hierna Hubo of wij)
  Koralenhoeve 35
  2160 Wommelgem
  Tel. Algemeen: 0032/3 541 74 29
  Tel. Klantendienst: 03/300 22 02
  Fax.: 0032/3 541 76 00
  BTW BE 0411.982.457
  RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

  Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie "Klantenservice".

 2. Het aanbod van Hubo bevat doe-het-zelf materiaal en gereedschap, tuinmeubelen, dierenverzorgingsproducten, en veel meer. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, verkopen en communicatie en elk aanbod (o.m. via post, mail, website, …) dat door Hubo aan jou verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten, door over te gaan tot een aankoop of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. De website van Hubo is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Hubo. Via deze website heb je ook de mogelijkheid om producten te kopen, te reserveren, in te schrijven op elektronische communicatie en andere inlichtingen. 
 4. Hubo behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 6. Hubo respecteert de Gedragscode van het BeCommerce Kwaliteitslabel. Meer informatie en een kopie van de gedragscode kan je hier downloaden.

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Aanbod

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds voldoende informatie zodat het duidelijk is wat je rechten en verplichtingen, gekoppeld aan de aanvaarding van het aanbod, inhouden.
 2. Hubo beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken van het product. Als Hubo gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissen is altijd mogelijk en als dit overduidelijk gebeurd is, is Hubo niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

Bestelling op de website

 1. Een bestelling op de website kan gebeuren in het Nederlands of het Frans, volgens je keuze. Je maakt deze keuze door de website in de taal van je keuze weer te geven. De verdere communicatie en de bestelling zal aldus in de door jou gekozen taal plaatsvinden. 
 2. Om een product te bestellen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en eventueel facturatiegegevens in. Je krijgt op het einde de mogelijkheid om een profiel aan te maken. Hierbij worden je gegevens opgeslagen en hoef je bij een volgende bestelling niet al je gegevens opnieuw in te vullen.
 3. Afhankelijk van het gekozen product kan je kiezen of je de producten thuis geleverd wil krijgen of in een door jou gekozen Hubo winkel (Click & Collect).
 4. Je dient je bestelling online te betalen.
 5. Na elke stap krijg je de mogelijkheid om eventuele invoerfouten te verbeteren.. Tot slot bevestig je je bestelling door het indrukken van de bestelknop. Door je bestelling te bevestigen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden, zoals raadpleegbaar op de website. Je bestelling is definitief van zodra je de bevestigingspagina te zien krijgt.
 6. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Een link naar de algemene voorwaarden die je kan opslaan op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als een langs elektronische weg gesloten contract. Er wordt geen andere vorm van het contract gearchiveerd.

Artikel 4 – Click & Collect

 1. Indien je kiest om je bestelling in de winkel op te halen wordt je bestelling in de door jou gekozen winkel verzameld. Producten die niet voorradig zijn in de door jou gekozen winkel zullen beschikbaar zijn binnen de indicatieve termijn. Deze wordt in het winkelmandje aangegeven.
 2. Hubo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig klaarzetten of het ontbreken van producten. Indien de bestelling niet volledig is, zal Hubo er alles aan doen je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.
 3. Hubo zal de producten 10 dagen in de winkel voor jou reserveren.

Artikel 5 – Thuislevering

 1. Enkel producten waarbij de optie thuislevering vermeld staat, kunnen thuis geleverd worden.
 2. Alle producten die je thuis laat leveren worden geleverd op het door jou tijdens de bestelling aangegeven adres.
 3. De logistieke partner die de thuislevering verzorgt, zal afhangen van het bestelde product en/of de omvang van de bestelling. Meer informatie over jouw bestelling en thuislevering vind je terug in de bevestigingsmail van je bestelling.
 4. Sommige producten leveren onze leveranciers met eigen transport. De leveringsvoorwaarden van de Hubo leverancier zijn in dat geval van toepassing en worden steeds opgenomen per product. De leverancier zal contact met je opnemen om een leveringsdatum af te spreken.
 5. De leveringskost wordt duidelijk aangegeven bij het product nog vooraleer de bestelling geplaatst is.
 6. De indicatieve levertermijn is afhankelijk van het bestelde product en wordt duidelijk aangegeven bij het product nog vooraleer de bestelling geplaatst is.
 7. Afhankelijk van de samenstelling van je bestelling kan het zijn dat de levering van alle producten niet samen en niet gelijktijdig geschiedt. Per bestelling betaal je echter maar één keer de leveringskost.
 8. De levering omvat enkel het bezorgen van het product en niet de montage ervan, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.
 9. Thuisleveringen gebeuren enkel in België.
 10. De thuislevering gebeurt steeds op risico van Hubo. Als je ons echter producten terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 11. Hubo is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar leverancier of logistieke partner. De aangeduide levertermijnen zijn steeds indicatief.
 12. Indien de geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de producten die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. Neem hiervoor contact op met de klantendienst zodat naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (Bedenktijd) bij verkoop op afstand

 1. Het aan de consument verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst werd gesloten vanop afstand (website, telefoon, ...). Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing bij aankopen in de winkel.
 2. Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt te beslissen dat je de producten niet wilt houden en bedraagt 14 dagen vanaf de levering (van het laatste onderdeel) van het product. De producten mogen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugbezorgd worden ten laatste 14 dagen na melding aan Hubo van de herroeping. 

  Behoudens hetgeen in dit artikel bepaald onder punt 10, is het herroepingsrecht ook van toepassing op het leveren van diensten en bedraagt de herroepingstermijn eveneens 14 dagen vanaf de levering (van het laatste onderdeel) van het product, dat samen met de dienst werd besteld.

 3. Als je de producten wenst terug te bezorgen aan een Hubo-winkel, kan dit enkel aan de door jou online aangeduide Hubo-winkel.
 4. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor jouw rekening. In sommige gevallen zullen de leveranciers van Hubo de producten terug bij jou komen ophalen. Wij zullen dan aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Ga je hiermee akkoord, dan wordt de ophaling ingepland en worden de kosten van het terugzenden in mindering gebracht van het terug te betalen aankoopbedrag.
 5. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je hier het vermelde formulier downloaden en sturen naar de door jou online aangeduide Hubo-winkel, of contacteer onze klantendienst.
 6. Tijdens de herroepingsperiode verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de producten nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Indien je de producten terugbezorgt, doe dit dan zoveel als mogelijk in de originele verpakking, de originele staat en met alle geleverde toebehoren, zoals handleidingen, garantiebewijzen en dergelijke meer.
 7. Binnen de 14 dagen na je melding van herroeping aan Hubo, en op voorwaarde dat je de producten effectief hebt teruggestuurd (of minstens het bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd in de door jouw bij de bestelling aangeduide Hubo-winkel, wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je je bestelling hebt betaald. Beschik je niet meer over de originele verpakking en/of alle toebehoren, bezorg de producten dan aan ons terug in een eigen gekozen verpakking (zorg er evenwel voor dat deze voldoende stevig is om beschadiging van de producten tijdens de verzending te voorkomen). In dit geval zullen wij de eventuele minwaarde van de producten in rekening brengen en ontvang je mogelijks niet de volledige aankoopprijs terug.
 8. Indien je het product wenst om te ruilen voor een ander product, kan je met ons contact opnemen.
 9. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie “Klantenservice”.
 10. Het herroepingsrecht geldt niet in sommige specifieke gevallen zoals bij wet voorzien in art. VI 53 WER, zoals o.m. snel bederfbare producten en producten die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd.

  In geval van het leveren van diensten (o.a. installatie goederen) vervalt het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst, voor zover de uitvoering is begonnen met jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Je verliest je herroepingsrecht zodra de installatie volledig is uitgevoerd en wordt geacht dit te erkennen bij aanvang van de installatie. 

Artikel 7 – Retour bij verkoop in de winkel

Indien je een product wenst te retourneren of om te ruilen dat je aankocht in een Hubo winkel, zal de desbetreffende Hubo-winkel de voorwaarden voor retour of omruiling bepalen.

Artikel 8 – Prijs

Onze prijzen zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, recupel, taksen en diensten. Hubo kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

Artikel 9 – Betaling

Algemeen

Een aankoop is slechts definitief zodra we je betaling hebben ontvangen. Voor betalingstransactie met krediet- of debetkaarten is het noodzakelijk dat wij de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Online betaling

 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
 2. Voor online aankopen aanvaarden we volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact, Payconiq, Hubo Cadeaukaart en Hubo kortingbon.

Betaling in de winkel

In de winkel aanvaarden we contante betalingen, Visa, MasterCard, Bancontact, Hubo Cadeaukaart, Hubo kortingbons en Ecocheques/Ecopass.

Artikel 10 – Plaatsingsdiensten

 1. Bij de aankoop van bepaalde goederen bieden wij jou de mogelijkheid om deze goederen tegen een bijkomende kost te laten plaatsen door HUBO Assist of diens onderaannemer (hierna ‘de installateur’).
 2. De installateur zal de nodige inspanningen leveren om de goederen te plaatsen en dit volgens de regels van de kunst. In geval van onvoorziene omstandigheden kan de installateur een alternatief voorstellen.
 3. Je zal zelf, op eigen kosten, de nodige voorbereidende werken moeten uitvoeren, die voorafgaand aan de plaatsing door HUBO Assist of diens onderaannemer aan jou worden meegedeeld. Verder sta je zelf in voor het bekomen van een vergunning voor de uitvoering van de werken indien van toepassing (je dient jezelf te informeren over het al dan niet vereist zijn van een vergunning). Bovendien voorzie je in een vrije leveringszone van minstens 10 meter voor de woning (desgevallend zal je hier de nodige parkeerverboden voor moeten aanvragen) en zorg je ervoor dat de installateur een gemakkelijke toegang heeft tot de werf.

  Indien je niet, niet tijdig of niet correct de nodige voorbereidende werken hebt uitgevoerd of indien de werf niet toegankelijk blijkt op de afgesproken dag van installatie behoudt HUBO zich het recht voor om de installatie geheel dan wel gedeeltelijk te weigeren of te schorsen tot de nodige voorbereidende werken (correct) zijn uitgevoerd. In dat geval ben je aan HUBO een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van de plaatsingskost (excl. BTW).

  In geen geval is HUBO, noch HUBO Assist, noch de installateur aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebreken in de voorbereidende werken of voor eventuele schade die voortvloeit uit de plaatsing, indien deze plaatsing op jouw aandringen werd uitgevoerd in strijd met het advies van de installateur.
 4. Indien je extra werken door de installateur wil laten uitvoeren, wijzen wij jou erop dat dit een rechtstreekse overeenkomst tussen jou en de installateur doet ontstaan. HUBO of HUBO Assist kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor (schade die voortvloeit uit) deze bijkomende werken.
 5. De installatietermijn bedraagt één maand vanaf de levering van het laatste onderdeel van het goed, mits betaling van de totaalprijs van de bestelling (d.w.z. van het product en van de dienst). Deze termijn is indicatief. Van zodra HUBO op de hoogte is dat deze termijn niet kan worden nageleefd, stelt zij jou zo snel mogelijk hiervan in kennis.
 6. Wij verzoeken jou om aanwezig te zijn tijdens de plaatsing. Na voltooiing van de plaatsing overloopt de installateur samen met jou het opleveringsrapport, waarna dit door beide partijen ondertekend wordt. Indien je niet aanwezig bent, wordt het opleveringsrapport enkel door de installateur ondertekend. Dit rapport geldt als afdoende bewijs voor de oplevering.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. Hubo garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden consumptiegoederen en diensten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. Deze garantie bedraagt twee jaar. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product of dienst tot 2 jaar na de levering dit product kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen of dat de gebreken in de dienst kosteloos worden hersteld.
 2. Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij Hubo. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 jaar na de (op-)levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de (op-)levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.
 3. Gedurende de voormelde periode verbindt Hubo zich ertoe het defecte product (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn..Indien het een gebrek aan een geleverde dienst betreft, wordt dit gebrek kosteloos hersteld.

  Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging heeft de consument het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is. In geval van terugbetaling van de aankoopprijs bij ontbinding van de koopovereenkomst kunnen wij evenwel rekening houden met het gebruik dat u reeds van het product hebt gehad sedert de levering en hiervoor een vermindering in rekening brengen.

 4. De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.
 5. Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 6. Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van (op-)levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Hubo. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Hubo. In geval van tussenkomst door een niet door Hubo aangewezen derde, vervalt de garantie.
 7. Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de productinformatie op de website.
 8. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

Artikel 12 - Cadeaukaart

 1. De Cadeaukaart van Hubo blijft één jaar geldig na datum van aankoop en kan gebruikt worden om aankopen mee te betalen in alle Hubo winkels in België. Na de vervaldatum kan de Cadeaukaart niet meer worden gebruikt noch omgeruild.
 2. De Cadeaukaart kan ook worden gebruikt voor aankopen op de website.
 3. De Cadeaukaart kan niet worden omgeruild voor contanten, ook niet gedeeltelijk. De restwaarde van de Cadeaukaart kan gebruikt worden voor een volgende aankoop.
 4. Bij het omruilen van producten die werden aangekocht met een Cadeaukaart zal de klant een nieuwe Cadeaukaart (tegoedbon) ontvangen gelijk aan het bedrag waarvoor een Cadeaukaart werd gebruikt ter betaling.
 5. Hubo is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de Cadeaukaart. Hubo is niet verantwoordelijk voor schade aan de Cadeaukaart.
 6. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Cadeaukaart wordt ontzegd.

Artikel 13 - Bonus Kaart

 1. Je kan een Bonus Kaart aanvragen via de website of in een Hubo winkel. Je vult je identificatiegegevens in (naam, adres en woonplaats).
 2. Bij afgifte van je Bonus Kaart aan de kassa of bij vermelding van je kaartnummer bij je online aankoop ontvang je per aankoopschijf van 2 EUR 1 Bonuspunt. Je punten worden automatisch geregistreerd en bij een aankoop in de winkel worden deze afgedrukt op je kassaticket. Indien je een profiel hebt aangemaakt op onze website en je Bonus Kaartnummer geregistreerd hebt kan je je Bonuspunten ook raadplegen op je persoonlijke profielpagina op de Hubo website.
 3. Je Bonus Kaart is geldig in alle Hubo winkels.
 4. Telkens wanneer je de kaap van 200 punten haalt, ontvang je een kortingbon van 5 EUR geldig bij je eerstvolgende aankoop in een Hubo winkel naar keuze. De kortingbon kan echter niet gebruikt worden voor online aankopen. Deze kortingbon kan je verzilveren vanaf de eerste dag na ontvangst en blijft 3 maanden geldig.
 5. Je ontvangt dubbele Bonuspunten bij aankoop van een Hubo-huismerkproduct. Naast de gewone punten die je bij elke aankoop krijgt, kan je ook regelmatig extra Bonuspunten verdienen bij promoties in de folder.
 6. Hubo is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Bonuskaart. In dit geval kan je wel gratis een nieuwe Bonus Kaart aanvragen. De reeds opgebouwde Bonuspunten op de oude kaart gaan dan verloren. Indien je het kaartnummer van je Bonus Kaart nog kent kan, op je verzoek, de oude Bonus Kaart geblokkeerd worden en kunnen de reeds opgebouwde Bonus Punten overgezet worden naar je nieuwe kaart.

Artikel 14 - Online reservering van een bestelwagen

 1. Indien je een bestelling van producten via de website plaatst met levering in de winkel (Click & Collect), krijg je tevens de mogelijkheid een bestelwagen te reserveren om je aankopen te vervoeren. Via de website plaats je enkel een reservering voor de bestelwagen. Het huurcontract voor de bestelwagen zal in de door jou gekozen Hubo winkel worden afgesloten.
 2. De huur van een bestelwagen impliceert niet dat de aangekochte producten voor jou worden ingeladen in de bestelwagen.
 3. De bestelwagen wordt gratis verhuurd en dit voor maximaal 30 kilometer en 2 uren. Indien de bestelwagen te laat wordt terug gebracht, zal een vergoeding van 40 euro per uur worden aangerekend. Indien het aantal toegelaten kilometers wordt overschreden, zal een vergoeding van 0,50 euro per kilometer worden aangerekend.
 4. Onze website zal de beschikbare tijdstippen aangeven waarop een bestelwagen in de winkel van je keuze ter beschikking is. Deze beschikbare tijdstippen zijn slechts indicatief. Er kunnen zich immers steeds situaties voordoen waardoor de gereserveerde bestelwagen niet beschikbaar blijkt te zijn op het door jou gekozen tijdstip (bv. ongeval, schade, te laat terugbrengen door de vorige huurder).
 5. Na reservering van een bestelwagen ontvang je een bevestigingsmail. Begeef je tijdig naar je gekozen Hubo winkel met een geldig rijbewijs en je identiteitskaart. Je zal een waarborg van 250 euro moeten geven.
 6. Wij behouden ons het recht voor om de reservering van de bestelwagen op elk moment te annuleren wanneer wij de reservering onredelijk of onverantwoord vinden.
 7. De reservering van een bestelwagen is gekoppeld aan de bestelling van producten op onze website. Indien de Click & Collect bestelling wordt geannuleerd, zal automatisch ook de reservering van de bestelwagen worden geannuleerd. Indien je na reservering van een bestelwagen het tijdstip wenst te wijzigen of de reservering wenst te annuleren, neem dan zo snel mogelijk contact op met de door jou gekozen Hubo winkel. Zo kan de bestelwagen terug beschikbaar worden gesteld voor andere klanten.

Artikel 15 – Speciale acties

 1. Hubo organiseert soms speciale acties. Deze acties bestaan meestal uit een gezamenlijk aanbod van een aantal producten aan een sterke promo prijs. Deze speciale acties kunnen online besteld worden binnen het daartoe voorziene tijdsbestek of zolang de voorraad strekt. De voorraad van deze speciale acties is steeds beperkt.
 2. Afhaling van de actie dient te gebeuren en is alleen verzekerd tijdens de daartoe voorziene afhaaldata. Deze data zijn steeds duidelijk aangegeven bij de aankondiging van de actie.
 3. Soms is aan de speciale actie eveneens een wedstrijd gekoppeld. Een wedstrijdreglement zal in dat geval steeds ter beschikking zijn op het moment van bestelling of op aanvraag.

Artikel 16 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Algemeen

 1. Hubo is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij bij opzet of grove fout.
 2. De aansprakelijkheid van Hubo is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product of van de dienst en kan zich in geen geval uitstrekken tot de vergoeding van immateriële en/of indirecte schade.
 3. Hubo is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Gebruik website

 1. Hubo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker ondervindt bij een bezoek aan de Hubo-website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.
 2. Hubo levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.
 3. Deze website bevat links of referenties naar andere sites. Hubo heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. Hubo kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 4. Het verzenden van en naar de Hubo-website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.
 5. Hubo heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. Hubo is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.
 6. Hubo behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.

Frauduleuze internetpraktijken

Hubo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het Hubo logo adviseren wij steeds contact met ons op te nemen. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie "Klantenservice".

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

 1. De informatie op de website van Hubo mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
 2. Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Hubo, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Hubo, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.
 3. Alle communicatie die je als gebruiker naar de Hubo-website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop je geen intellectuele eigendomsrechten kan doen gelden. Hubo is niet verantwoordelijk voor deze communicatie.

Artikel 19 – Klachtenregeling en geschillen

 1. Als je klachten zou hebben over onze producten of diensten, kan je ons contacteren via: 

  Hubo België NV
  Koralenhoeve 35
  2160 Wommelgem
  Tel. Klantendienst: 03/300 22 02
  Fax.: 0032/3 541 76 00
  Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie "Klantenservice".


  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 2. Als je klacht niet opgelost geraakt, kan je steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

  Consumentenombudsdienst
  North Gate II
  Koning Albert II-laan 8
  1000 Brussel
  Tel: 0032/2 702 52 00
  Fax: 0032/2 808 71 29
  e-mail: [email protected]
  web: www.consumentenombudsdienst.be

 3. De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Hubo verkoopt enkel producten die het afneemt van de originele fabrikanten of van hun groothandelaars. Sommige producten worden rechtstreeks bij je geleverd door onze leverancier. Mocht je als consument twijfels hebben over de echtheid van een product, dan kan je steeds de tips op de website https://www.eccbelgie.be/ nalezen en/of een klacht indienen bij het meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

 5. Het Belgische recht is van toepassing., met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht, alsook het Weense koopverdrag. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.