Veilig klussen met chemische producten

Er zijn op de markt heel wat potentieel schadelijke producten te vinden, die in klusland heel nuttig zijn indien juist toegepast. Vaak zijn ze ook ontvlambaar en veroorzaken ze brandwonden op de huid. Daarom moet je absoluut en zonder twijfel altijd de voorschriften op de verpakking lezen en die heel strikt naleven. Meng nooit twee producten als je niet zeker weet dat het mag.

Bewaar chemische middelen in afgesloten potten of flessen en heel ver weg van kinderhanden. Liever nog achter slot en grendel. Als er geen etiket meer op de verpakking kleeft, schrijf er dan zelf op om welk product het gaat. Zet ze op een koele plek en vooral niet in de buurt van een warmtebron of voor een venster.

Als er toch iets fout gaat, bel dan zonder aarzelen het antigifcentrum op 070 245 245.

Chemische producten

De meest courante reinigingsproducten, in alfabetische volgorde

Aceton

Aceton is een vaak gebruikt oplosmiddel. Het zit onder meer in nagellakverwijderaar. Je kunt het gebruiken om verf- en lijmresten te verwijderen of om geboende meubels af te bijten. Het is licht irriterend op de huid en heeft een desinfecterend effect.

Ammoniak

Deze vloeistof is zeer giftig en zelfs brandbaar bij kamertemperatuur. Het heeft ook een zeer sterke geur. Opgelost in water heet het ammonia en is het een veelvuldig gebruikt schoonmaakmiddel dat onder meer goed ontvet. Je kunt er ook verf mee van de muur schuren om er nadien een nieuw laagje op te zetten. Kan ook nuttig zijn als vlekkenverwijderaar. Ruik er niet aan en zorg voor een goede verluchting. 

Bleekwater

In de Vlaamse volksmond is dit populaire schoonmaakmiddel gekend als eau de javel. Het heeft een blekende werking en sommigen beweren ook dat het desinfecteert, maar dat klopt niet. Meng bleekwater nooit met een ontkalker of toiletreiniger, want de dampen die vrijkomen zijn giftige chloordampen.

Natronloog

Dit kleurloze, heldere en stroperige product is verwant aan chloor. Het is onbrandbaar en niet vluchtig. Het is een goed afbijtmiddel voor verf en vernis, maar wordt vooral geapprecieerd als ontstopper van leidingen. Natronloog is schadelijk voor huid en ogen.

Terpentijn

Terpentijnolie is een verdunner voor verf op oliebasis. Daardoor kun je er dus ook je penselen mee schoonmaken of vernis van hout verwijderen. Er bestaat enige discussie over de al dan niet schadelijke dampen die terpentijn vrijgeeft, maar eigenlijk mag je toch aannemen dat het beter is om het niet in te ademen, te drinken of in contact te laten komen met je huid. Zorg er dus voor dat je de ruimte goed ventileert.

Thinner

Ook thinner is een verdunner van verf op oliebasis. Je krijgt er de borstels mee schoon en ook het verfspuitpistool. Thinner ontvet en reinigt bijvoorbeeld glas, maar je kunt het niet op elke ondergrond gebruiken. Er bestaat cellulosethinner en synthetische thinner. De eerste gebruik je voor het verdunnen van verf op cellullosebasis, de tweede voor synthetische verf, vernis of teer.

Wasbenzine

Deze vorm van benzine moet je absoluut niet in je autotank gieten, maar is wel uitstekend om vlekken te verwijderen uit textiel. Zowel vet-, als inkt- en roetvlekken verdwijnen binnen de kortste keren. Net als gewone benzine is dit product wel sterk ontvlambaar en kun je er bijvoorbeeld een benzineaansteker mee vullen. Dit wassende goedje is minder schadelijk dan thinner en terpentine.

White spirit(us)

Een andere naam voor dit bij klussers zeer populaire product, is kunstterpentijn. Het heeft inderdaad ongeveer dezelfde toepassingen als echte terpentijn. Je gebruikt het alweer als verdunner van verf, lak, vernis, teer. Het ontvet ook, waardoor je het kunt gebruiken om een ondergrond die je wilt schilderen voor te bereiden.

Zoutzuur

Als je waterstofchloride oplost in water, krijg je zoutzuur. Deze vloeistof is sterk corrosief, wat betekent dat het stoffen waarmee het in contact komt kan vernietigen of ten minste ernstige schade toebrengen. Ook je huid en ogen! In verdunde vorm is het bruikbaar om kalk- en cementresten te verwijderen en om verstopte leidingen weer vrij te krijgen.

De betekenis van gevaarlijke symbolen

Het type schade dat een stof kan toebrengen, moet steeds aangeduid zijn met een officieel gevarensymbool. Het is dus uiterst nuttig om te weten waarvoor de symbolen staan: 

Gevaarlijke symbolen

Artikel uit "Help mijn man is een klusser"

Boek help mijn man is een klusser

In samenwerking met:

Logo VT4