Olie

De overheden van de 3 gewesten passen hier het principe van de producentenverantwoordelijkheid toe op gebruikte olie. Dit principe wordt in de regelgeving van de gewesten vertaald als “aanvaardingsplicht” en leidt tot een recyclagebijdrage. De aanvaardingsplicht moet leiden tot een maximale inzameling van gebruikte olie en bevordering van de recyclage.

Containerparken zijn verplicht je gebruikte olie gratis te aanvaarden.

Meer info over inzamelen van olie.