Veiligheidsinformatieblad en Prestatieverklaring

Hubo voorziet de mogelijkheid om het Veiligheidsinformatieblad en Prestatieverklaring van een product op te zoeken. Een Prestatieverklaring geeft meer uitleg over de technische kenmerken van het product en het beoogde gebruik ervan. Een Veiligheidsinformatieblad geeft meer informatie over de risico's van een gevaarlijke stof in een product en aanbevelingen voor het veilig gebruik van dit product.

Door deze documenten voor onze klanten beschikbaar te maken, zorgen we dat je steeds optimaal geïnformeerd bent over onze producten. Vul hieronder de barcode in van je product en klik op de blauwe knop. Als er documenten van het product beschikbaar zijn, zullen deze vervolgens zichtbaar worden.

Vraag hieronder de documenten op: