HG cotto was naturel 1l

Kenmerken
Inhoud
1 l

Breedte
94 mm

Hoogte
20,6 cm

Lengte
74 mm

Merk
HG 

16,25
16,25/Liter

Productinformatie


Omschrijving

HG cotto was naturel 1l is een beschermende en eenvoudig aan te brengen was voor alle soorten cottovloeren. Deze was werkt water- en vuilafstotend, waardoor de vloer gemakkelijker te onderhouden is en beter bestand is tegen sporen van gebruik. De niet-plakkende was versterkt het authentieke karakter van de cottovloer en geeft de tegels een warme en rustieke zijdeglans.

Gebruikstips:

  • De fles goed schudden
  • De was dun opbrengen met een wasverdeler en verdeel gelijkmatig over de cottovloer
  • Poets op met een niet pluizende doek of een elektrische parket boen- of poetsmachine

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1 l
Fysieke kenmerken
Breedte
94 mm
Hoogte
20,6 cm
Lengte
74 mm
Gewicht
0,94 kg
Algemene kenmerken
Merk
HG 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,94 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
7,4 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
20,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
77270
Leverancierscode
190100103
EAN- / barcode
8711577189907
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling UNDEFINED. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis