Airwick Active Fresh luchtverfrisser 75ml fris magnolia en kersenbloesem

Merk: Airwick Hubo-referentie: 1078034
Kenmerken
  • Merk Airwick
Alle kenmerken
4,99
66,53/l

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Active Fresh luchtverfrisser helpt onaangename geurtjes te neutraliseren en geeft je tot 55 dagen frisheid waar je maar wilt.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Airwick
Type Geurhouder
Spray
Navulling
Technische kenmerken
Materiaal
Overig
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Fysieke kenmerken
Inhoud
0,075 l
Aantal
1
Type dispenser
Anders
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
15 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
1078034
EAN- / barcode
3665468302607
Leverancierscode
1071439
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.