Airwick luchtverfrisser 300ml lavendel

Merk: Airwick Hubo-referentie: 1077600
Kenmerken
  • Merk Airwick
Alle kenmerken
3,29
10,97/l

Productinformatie

Omschrijving

De Airwick luchtverfrisser geeft een heerlijke lavendelgeur in je toiletruimte.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Airwick
Type Geurhouder
Spray
Navulling
Technische kenmerken
Materiaal
Overig
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Fysieke kenmerken
Inhoud
0,3 l
Aantal
1
Type dispenser
Spuitbus
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
1077600
EAN- / barcode
3059943019621
Leverancierscode
1070793
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad