Ambi Pur Luchtverfrisser Tobacco

Kenmerken
Type luchtverfrisser
Capsule met vloeistof 

Geurbeschrijving
Citroen 

Inhoud
0,002 l

Merk
Ambi Pur 

6,19
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Met deze luchtverfrisser Tobacco van Ambi Pur stap je ’s morgens in een fris geurende auto. Een eventuele tabaksgeur wordt verdreven met een frisse citroengeur. Bevestig de autoverfrisser op het ventilatierooster voor een optimale verspreiding van de geur die werkt tot 30 dagen lang.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Type luchtverfrisser
Capsule met vloeistof 
Fysieke kenmerken
Geurbeschrijving
Citroen 
Inhoud
0,002 l
Aantal
Algemene kenmerken
Merk
Ambi Pur 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
7,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,024 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
16,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
3,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
536540
Leverancierscode
1710625
EAN- / barcode
8001090246288
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis