Aquaplan dak-renovatie 1kg

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10582
Aquaplan dak-renovatie 1kg 1
Aquaplan dak-renovatie 1kg 1

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 1 kg
  • Overschilderbaar
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
23,59

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Aquaplan Dak-Renovatie is geschikt voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde daken en goten. Deze waterdichte dakbekleding is extra verstevigd met microvezels. De dakbekleding met uitstekend uitzet- en krimpvermogen barst niet; dé garantie voor een blijvende renovatie!

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1 kg
Overschilderbaar
Verbruik
2 m²/kg
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Beoogd gebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,13 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10582
EAN- / barcode
5413466380305
Leverancierscode
2793001
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.