Aquaplan dakreparatie 1kg

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10589
Aquaplan dakreparatie 1kg 1
Aquaplan dakreparatie 1kg 1

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 1 kg
  • Overschilderbaar
  • Verbruik 2 l/m²
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
23,59

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Dak-Reparatie is een soepele, waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten of om dakdetails waterdicht te maken.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1 kg
Overschilderbaar
Verbruik
2 l/m²
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Beoogd gebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,141 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10589
EAN- / barcode
5413466370306
Leverancierscode
2792001
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.