Aquaplan Flexifoil Overlapping contactlijm 0,9kg

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 964659
Kenmerken
  • Type lijm Daklijm
  • Inhoud 0,9 kg
  • Droogtijd 12 h
  • Gebruik Buiten
  • Waterbestendig
Alle kenmerken
35,09
38,99/kg

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Met de FlexiFoil Overlapping contactlijm van Aquaplan kun je je FlexiFoil EPDM-folie op een andere EPDM-folie verkleven. Ideaal voor als je een naadverbinding wilt realiseren of EPDM-accessoires zoals hemelwaterafvoeren, hoekstukken of een manchet wilt aanbrengen.

Deze zwarte gebruiksklare contactlijm dient tweezijdig aangebracht te worden en garandeert een zeer sterke hechting tussen de EPDM-folies. Bovendien is de lijmverbinding elastisch en watervast. Daarnaast kun je de contactlijm ook gebruiken voor de opstanden.

  • Aan te brengen met borstel
  • Voor waterdichte naden
  • Sterke kleefkracht

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Daklijm
Gebruik
Buiten
Kleur
Zwart
Breedte
11 cm
Lengte
11 cm
Hoogte
13,5 cm
Dubbelzijdig
Verpakking
Blik
Bevestigings-/aanbrengmethode
Verlijmen
Gewicht
0,9 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,9 kg
Droogtijd
12 h
Waterbestendig
Verbruik
0,25 kg/m²
Substantie
Vloeistof
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Werking
Systeem
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Verwerkingstijd
10 min
Behandeling
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,18 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
964659
EAN- / barcode
5413466954681
Leverancierscode
02788820
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P402+P404: Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.