Aquaplan Lek-Dicht 10l+20% gratis

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10571
Aquaplan Lek-Dicht 10l+20% gratis 1
Aquaplan Lek-Dicht 10l+20% gratis 1

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 12 l
  • Overschilderbaar
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
282,-
23,50/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze scheuroverbruggende elastische waterdichte reparatie- en renovatielaag is geschikt voor nagenoeg iedere ondergrond en onder alle weersomstandigheden.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
12 l
Overschilderbaar
Verbruik
1,1 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Beoogd gebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
33 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
16,81 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
33 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
26 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10571
EAN- / barcode
5413466020683
Leverancierscode
2797010
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.