Aquaplan roofprimer 1l

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10579
Aquaplan roofprimer 1l 1
Aquaplan roofprimer 1l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 1 l
  • Overschilderbaar
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
20,89

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Dankzij de roofprimer van Aquaplan verbeter je snel en goed de hechting tussen de ondergrond de bitumineuze dakrol. De primer is eenvoudig aan te brengen en heeft een snelle droogtijd. In deze verpakking zit 1 liter roofprimer.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1 l
Overschilderbaar
Verbruik
5 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Beoogd gebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,04 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10579
EAN- / barcode
5413466410309
Leverancierscode
2790001
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan UNDEFINED bij langdurige of herhaalde blootstelling . H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.