Aquaplan Roofprimer 4l

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 131373
Aquaplan Roofprimer 4l 1
Aquaplan Roofprimer 4l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 4 l
  • Overschilderbaar
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
61,19
15,30/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Bitumineuze hechtvernis voor daken om achtergebleven stof te hechten aan de ondergrond.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
4 l
Overschilderbaar
Verbruik
5 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Beoogd gebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
4,21 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
22 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
18 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
131373
EAN- / barcode
5413466937295
Leverancierscode
2790004
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan UNDEFINED bij langdurige of herhaalde blootstelling . H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.