Berdy Im-Pregna+ impregnerende beschermer natuursteen 1l

Merk: Berdy Hubo-referentie: 933016
Kenmerken
  • Merk Berdy
  • Volume 1 l
  • Materiaal van Doeloppervlak Natuursteen
Alle kenmerken
Web Only
41,99
41,99/l

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Met de Im-Pregna+ impregnerende beschermer van Berdy breng je een sterke beschermlaag aan op je vloer die het beschermd tegen water, olie en vetvlekken. Het product is geschikt voor poreuze ondergronden zoals natuursteen, cementtegels en betonvloeren en wordt geleverd in een blik van 1l.

Tips voor gebruik:

Voor een optimaal resultaat schud je de beschermer goed voor je hem onverdund in verschillende lagen aanbrengt op een gereinigde en vetvrije ondergrond. Een laag heeft 20 à 30 minuten nodig om te drogen. Nadat de beschermer is aangebracht mag het oppervlak gedurende 24 uur niet met water of olie belast worden.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Berdy
Type doeloppervlak
Natuursteen
Technische kenmerken
Volume
1 l
Materiaal van Doeloppervlak
Natuursteen
Toepassing
Anders
Schurend
Binnen/buitengebruik
Binnen
Geurloos
Substantie
Vloeistof
Weerbestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,94 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
19 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,94 kg
Type dispenser
Anders
Referenties en codes
Hubo-referentie
933016
EAN- / barcode
5425020542210
Leverancierscode
190217
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Web Only

Een Web Only product kan enkel via de webshop besteld worden.