Berdy Im-Pregna+ impregnerende beschermer natuursteen 5l

Merk: Berdy Hubo-referentie: 933018
Kenmerken
  • Merk Berdy
  • Volume 5 l
  • Materiaal van Doeloppervlak Natuursteen
Alle kenmerken
Web Only
191,-
38,20/l

Productinformatie

Omschrijving

Met de Im-Pregna+ impregnerende beschermer van Berdy breng je een sterke beschermlaag aan op je vloer die het beschermd tegen water, olie en vetvlekken. Het product is geschikt voor poreuze ondergronden zoals natuursteen, cementtegels en betonvloeren en wordt geleverd in een bidon van 5l.

Tips voor gebruik:

  • Reinig eerst de natuursteen
  • Meng de Im-pregna+ goed en breng onverdund aan met een kwast
  • Voor grotere oppervlakken wordt het aanbrengen van een spons aanbevolen (2 tot 3 lagen)
  • Droogtijd 20-30 minuten
  • Niet blootstellen aan water of vet gedurende 24 uur tussen de lagen
  • Voer eerst een test uit om het resultaat te beoordelen

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Berdy
Gewicht
4,4 kg
Type doeloppervlak
Natuursteen
Technische kenmerken
Volume
5 l
Materiaal van Doeloppervlak
Natuursteen
Schurend
Substantie
Vloeistof
Toepassing
Anders
Binnen/buitengebruik
Binnen
Geurloos
Weerbestendig
Fysieke kenmerken
Type dispenser
Anders
Gewicht
4,4 kg
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
4,4 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
29,4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
933018
EAN- / barcode
5425020542272
Leverancierscode
190517
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Web Only

Een Web Only product kan enkel via de webshop besteld worden.