Bison Contactlijm gel 750ml

Merk: Bison Hubo-referentie: 165013
Kenmerken
  • Toepassing Lijmen
  • Merk Bison
Alle kenmerken
25,69
34,25/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Tix contactlijm van Bison is een super sterke, gelvormige, universele lijm. De secondelijm is makkelijk smeerbaar, druipt niet, trekt geen draden en is uitermate geschikt voor verticale verlijmingen. Tix lijmt plastic bekledingsplaat, fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. De lijm kan ook gebruikt worden voor reparaties aan schoenen, tassen, speelgoed, tapijt of bij het maken van knutselwerken.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Materiaal van Doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Inhoud
750 ml
Algemene kenmerken
Merk
Bison
Gewicht
0,63 kg
Fysieke kenmerken
Type lijm
Secondelijm
Kleur
Geel
Gebruik
Binnen
Verpakking
Pot
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
21,1 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,76 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
31,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165013
EAN- / barcode
8710439034508
Leverancierscode
1305375
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en octhilinone (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.