Bison Kombi Snel dubbelspuit tweecomponentenlijm 2x24 ml transparant

Merk: Bison Hubo-referentie: 165032
Kenmerken
  • Toepassing Repareren
  • Merk Bison
Alle kenmerken
12,69
528,75/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De combi-snel dubbelspuit van Bison is een glasheldere en snelle tweecomponenten epoxylijm. De lijm is deaal voor het snel, sterk en onzichtbaar repareren van vele materialen zoals aardewerk, porselein, glas, leer, hout, steen, metaal en keramiek. Zowel onderling als in combinatie.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Repareren
Materiaal van Doeloppervlak
Porselein, Aardewerk, Keramiek, Metaal, Steen, Glas
Substantie
Vloeistof
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Werking
Contact
Maximale verwerkingstemperatuur
35 °C
Inhoud
48 ml
Algemene kenmerken
Merk
Bison
Buigbaar, flexibel
Gewicht
0,028 kg
Fysieke kenmerken
Type lijm
Universeel
Kleur
Transparant
Kleur (Detail)
Transparant
Gebruik
Binnen, Buiten
Verpakking
Kunststof
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,092 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165032
EAN- / barcode
8710439014142
Leverancierscode
6305950
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.