Bison lijm voor harde PVC 100ml transparant

Merk: Bison Hubo-referentie: 165021
Kenmerken
  • Type lijm Pvc lijm
  • Toepassing Lijmen
  • Inhoud 100 ml
  • Gebruik Binnen, Buiten
  • Materiaal van doeloppervlak PVC (polyvinyl chloride)
Alle kenmerken
7,49
74,90/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

De de PVC-lijm van Bison is een gelvormige, harde lijm. De gel is geschikt voor afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe en ruimere passingen. De lijm druipt niet en wordt met een kwast gebruikt.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Pvc lijm
Gebruik
Binnen, Buiten
Kleur
Transparant
Gewicht
0,09 kg
Verpakking
Pot
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Inhoud
100 ml
Materiaal van doeloppervlak
PVC (polyvinyl chloride)
Algemene kenmerken
Merk
Bison
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,12 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
33,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
8,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165021
EAN- / barcode
8710439120119
Leverancierscode
6305949
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.