Bison montagekit pasta 125g

Merk: Bison Hubo-referentie: 165039
Kenmerken
  • Toepassing Lijmen
  • Merk Bison
Alle kenmerken
6,49
51,92/kg

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De montagekit van Bison is een extra sterke, universele, vullende montagelijm op basis van neopreenrubber. De pasta wordt gebruikt voor het eenvoudig en muurvast bevestigen van hout, kunststof, metaal, steen, gips en tegels op allerlei ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat, metaal en kunststof. De lijm is blijvend elastisch, maakt spijkers en schroeven overbodig, is zowel binnen als buiten toepasbaar en is geschikt voor het bevestigen van materialen onder spanning.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Materiaal van Doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Inhoud
0,13 kg
Algemene kenmerken
Merk
Bison
Gewicht
0,13 kg
Fysieke kenmerken
Type lijm
Montagelijm
Kleur
Beige
Gebruik
Binnen, Buiten
Verpakking
Kunststof
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,18 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
26,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
12,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165039
EAN- / barcode
8710439008172
Leverancierscode
6305942
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en octhilinone (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.