Bison PVC-lijm gel 250ml transparant

Merk: Bison Hubo-referentie: 165180
Kenmerken
  • Toepassing Lijmen
  • Merk Bison
Alle kenmerken
13,99
55,96/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De de PVC-lijm van Bison is een gelvormige, harde lijm. De gel is geschikt voor afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe en ruimere passingen. De lijm druipt niet en wordt met een kwast gebruikt.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Materiaal van Doeloppervlak
PVC (Polyvinyl chloride)
Inhoud
250 ml
Algemene kenmerken
Merk
Bison
Gewicht
0,24 kg
Fysieke kenmerken
Type lijm
PVC lijm
Kleur
Transparant
Gebruik
Binnen, Buiten
Verpakking
Pot
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
15,6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,29 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
22,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165180
EAN- / barcode
8710439027258
Leverancierscode
1313030
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.