Bison Uni100 lijm voor harde PVC 250ml transparant + penseel

Merk: Bison Hubo-referentie: 890669
Kenmerken
  • Toepassing Lijmen
  • Merk Bison
Alle kenmerken
17,59

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Met deze PVC-lijm van Bison verlijm je afvoerbuizen, hulpstukken en goten uit hard PVC voor drukleidingen. De lijm is kleurloos, heeft een groot hechtvermogen en droogt snel. Het potje bevat 250ml PVC-lijm en is voorzien van een penseel waarmee je de lijm kunt aanbrengen.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Substantie
Vloeistof
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Droogtijd
1 h
Waterbestendig
Inhoud
250 ml
Verwerkingstijd
10 min
Behandeling
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Bison
Gewicht
0,31 kg
Lengte
11 cm
Hoogte
75 mm
Breedte
75 mm
Fysieke kenmerken
Type lijm
PVC lijm
Kleur
Transparant
Breedte
75 mm
Gewicht
0,31 kg
Hoogte
75 mm
Lengte
11 cm
Kleur (Detail)
Transparant
Gebruik
Binnen
Aantal
1
Verpakking
Kunststof
Bevestigings-/aanbrengmethode
Verlijmen contactlijm
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,31 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
890669
EAN- / barcode
8715598110308
Leverancierscode
9004.3690
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). UNDEFINED. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.