Bison vloeibare ontstopper gel 1l

Kenmerken
Toepassing
Badkamer , Keuken , WC , Leidingen 

Inhoud
1 l

Inwerktijd
30 min

Verdunning
Gebruiksklaar 

Merk
Bison 

3,99
3,99/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. Betalen doe je pas aan de kassa.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De vloeibare ontstopper van Bison lost effectief en moeiteloos vet, etensresten en haar op dankzij de krachtige gelformule. De ontstopper bereikt zelfs de diepste punten van de afvoer en bruist of spat niet. Het product is ook geschikt voor preventief onderhoud.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Badkamer , Keuken , WC , Leidingen 
Inhoud
1 l
Inwerktijd
30 min
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Bison 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
24,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
6,9 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
29 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
16,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
905518
Leverancierscode
6313261
EAN- / barcode
8710439270135
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis