Bsi bestrijdingsmiddel groene aanslag 2,5l

Merk: Bsi Hubo-referentie: 196260
Kenmerken
  • Breedte 11,5 cm
  • Hoogte 20 cm
  • Lengte 15 cm
  • Merk Bsi
Alle kenmerken
29,99
12,00/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Dit product tegen groene aanslag in en rond de tuin van BSI reinigt en bestrijdt groene aanslag op je terras, pad, tuinmeubelen, afsluitingen, daken, muren en zelfs grafzerken. Je kan dit product tegen groene aanslag gebruiken op alle materialen en alle ondergronden. Dit middel tegen groene aanslag heeft een uitstekende verhouding prijs/kwaliteit en is naar keuze aan te brengen met een gieter of een sproeier.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Breedte
11,5 cm
Hoogte
20 cm
Lengte
15 cm
Gewicht
2,47 kg
Algemene kenmerken
Merk
Bsi
Garantieperiode
2 jaar
Indicatie FSC keurmerk
Nee
Indicatie PEFC keurmerk
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2,63 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
15 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
196260
EAN- / barcode
5425001713738
Leverancierscode
3738
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-11706/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.