Carolin parketreiniger modern parket 1l

Merk: Carolin Hubo-referentie: 157480
Carolin parketreiniger modern parket 1l 1
Carolin parketreiniger modern parket 1l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Merk Carolin
  • Volume 1 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
Alle kenmerken
9,99
9,99/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dankzij Carolin Modern Parket met Lijnolie-extracten kan je moderne parketten zacht reinigen en laten glanzen, met respect voor hun natuurlijke schoonheid.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Carolin
Technische kenmerken
Volume
1 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,7 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,13 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
27,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
8,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
157480
EAN- / barcode
3346029995161
Leverancierscode
1071921
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH208: Bevat t 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.