Combiprimer antiroest 0,4l roodbruin

Hubo-referentie: 368640
Kenmerken
  • Kleur Rood
  • Glanstype Anders
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Overschilderbaar na 0,5 h
  • Verfbasis Solventgedragen
Alle kenmerken
21,99

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De combiprimer van Rust-Oleum maakt stalen oppervlakken tegelijk roestwerend en overschilderbaar. Ook handig om geroest staal te behandelen en nieuw staal te beschermen tegen roest. De roodbruine primer zit in een spuitbus van 400ml.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Rood
Glanstype
Anders
Type muurverf
Voorstrijkmiddel
Gewicht
0,346 kg
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Overschilderbaar na
0,5 h
Verfbasis
Solventgedragen
Rendement per liter
5 m²
Substantie
Spray
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Rendement per verpakking
2 m²
Maximale verwerkingstemperatuur
35 °C
Verwerkingsmethode
Spuitbus
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,346 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
25 cm
Algemene kenmerken
Makkelijk reinigbaar
Ja
Referenties en codes
Hubo-referentie
368640
EAN- / barcode
8715743013430
Leverancierscode
3369.0.4
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.