Decape Net afbijtmiddel 0,75l

Merk: Decape Net Hubo-referentie: 373151
Kenmerken
  • Merk Decape Net
Alle kenmerken
27,49
36,65/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dit universele afbijtmiddel verwijdert in 10 minuten verf, plamuur, vernis en boenwas van alle oppervlakken.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Decape Net
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,89 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,89 kg
Technische kenmerken
Materiaal van Doeloppervlak
Hout - massief, Cementdekvloer, Cementdekvloer, Metaal, Steenachtig
Overschilderbaar na
2 h
Verbruik
5 m²/l
Inhoud
0,75 l
Inwerktijd
20 min
Reiniging verfgereedschap
Warm water, Zeep
Referenties en codes
Hubo-referentie
373151
EAN- / barcode
5400643000200
Leverancierscode
113693021
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R11: Licht ontvlambaar. R36: Irriterend voor de ogen. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.