Degreaser kettingreiniger motor 500ml

Kenmerken
Type
Reiniging 

Inhoud
0,5 l

Gebruiksklaar
Ja

Breedte
65 mm

Hoogte
24 cm

Lengte
65 mm

10,49
20,98/l

Productinformatie


Omschrijving

De Degreaser kettingreiniger is speciaal ontwikkeld voor motoren. De ontvetter is eenvoudig en snel in gebruik en geschikt voor onderdelen uit chroom, lak, rubber en kunststof. De unieke en snel werkende formule van de kettingreiniger verwijdert olie en vet van onder andere ketting, tandwielen, motorblok, frame en alle overige motorfiets onderdelen. De kettingreiniger voor moto's is wateroplosbaar en laat geen resten achter.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Reiniging 
Breedte
65 mm
Hoogte
24 cm
Lengte
65 mm
Gewicht
0,43 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Gebruiksklaar
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,54 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
868070
Leverancierscode
1865006
EAN- / barcode
8710128505111
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis