Eres ovenreiniger 500ml

Merk: Eres Hubo-referentie: 156260
Kenmerken
  • Volume 0,5 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Merk Eres
Alle kenmerken
7,49
14,98/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Eres-ovenreiniger is een krachtige reiniger voor de binnenkant van je oven, grill of pannen. De actieve gel hecht perfect, ook aan verticale wanden, en kan daardoor nog efficiënter inwerken. De ovenreiniger werkt snel, met indrukwekkend resultaat, zelfs na 10 minuten en zonder de oven voor te verwarmen.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,5 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Algemene kenmerken
Merk
Eres
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,61 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
24,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,3 cm
Fysieke kenmerken
Code type dispenser
Sprayfles
Referenties en codes
Hubo-referentie
156260
EAN- / barcode
5410458201556
Leverancierscode
60020155
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.