Eres snelontkalker poeder 2x25g

Merk: Eres Hubo-referentie: 314932
Kenmerken
  • Merk Eres
Alle kenmerken
2,99
59,80/kg

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze snelontkalker in poedervorm van Eres ontkalkt efficiënt en snel alle koffieapparaten. Het product waarborgt de smaak en het aroma van je koffie.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Eres
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10,9 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,05 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
12,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
1,1 cm
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen
Referenties en codes
Hubo-referentie
314932
EAN- / barcode
5410458146253
Leverancierscode
60014625
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering