Eres velgenreiniger 500ml

Merk: Eres Hubo-referentie: 314941
Kenmerken
  • Merk Eres
Alle kenmerken
17,39
34,78/l

6,99

Levering binnen 1 week

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Eres Wheel Cleaner werkt snel en ultra krachtig tegen remstof, teer en allerhande vuil dat zich aan je velgen hecht.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Eres
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
13,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,652 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
27,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
314941
EAN- / barcode
5410458208456
Leverancierscode
60020845
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering