Eres Vitrolin snelreiniger 225ml

Merk: Eres Hubo-referentie: 156265
Kenmerken
  • Volume 0,25 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Merk Eres
Alle kenmerken
4,79
21,29/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Eres Vitrolin is een superkrachtige snelreiniger voor (keramische) kookplaten, gasfornuizen en geoxideerde metalen, zoals koper, messing, tin, ijzer en schroom. De reiniger verwijdert makkelijk oxidatie, vuil, vet, olie, roet en zelfs roest.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,25 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Algemene kenmerken
Merk
Eres
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,3 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
3,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
156265
EAN- / barcode
5410458111206
Leverancierscode
60011120
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.