Eres WC Extreme WC-reiniger 750ml

Merk: Eres Hubo-referentie: 959117
Kenmerken
  • Type schoonmaakproduct Vloeistof
  • Gebruik Borstel
  • Toepassing WC
  • Inhoud 0,75 l
  • Verdunning Gebruiksklaar
Alle kenmerken
7,99
10,65/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 werkdag

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze WC Extreme WC-reiniger van Eres verwijdert probleemloos hardnekkige aanslag, zoals bruine aanslag, urinesteen, kalk en roestaanslag. Zonder krachtig te schrobben krijg je je toilet hygiënisch schoon. De gelformule hecht perfect aan verticale wanden voor een nog betere werking.

  • Verwijdert probleemloos hardnekkige aanslag
  • Perfect voor verticale wanden
  • Veilig voor toiletwanden en septische putten

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type schoonmaakproduct
Vloeistof
Gebruik
Borstel
Toepassing
WC
Technische kenmerken
Inhoud
0,75 l
Verdunning
Gebruiksklaar
Aantal behandelingen
1
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Eres
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,8 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
26 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
959117
EAN- / barcode
5410458317059
Leverancierscode
60031705
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.