Fabel boenwasverwijderaar 500ml

Merk: Fabel Hubo-referentie: 103037
Kenmerken
  • Merk Fabel
Alle kenmerken
15,79
31,58/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze boenwasverwijderaar van Fabel lost boenwas op, reinigt, ontvet, en verwijdert vlekken op meubels, parket en alle houtwerk. Met deze boenwasoplosser verwijder je oude was- en alcoholhoudende vernislagen. Na het afbijten kun je zo ook vetsporen, rooksporen en resten van afbijtmiddel verwijderen.

Aandacht:

  • Schudden voor gebruik
  • Product op basis van solvents, gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
  • Uitwrijven met een penseel op de te behandelen stukken
  • Enkele minuten laten intrekken
  • Opwrijven met staalwol in de richting van de houtnerven
  • Indien nodig herhalen zodat het hout onbewerkt en proper is
  • Aanbeveling: eerst uitproberen op een minder zichtbaar stukje

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,5 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verwijderproduct
Technische kenmerken
Toepassing
was oplossen
Binnen/buitengebruik
Binnen
Materiaal van Doeloppervlak
Hout - massief
Overschilderbaar na
1 h
Droogtijd
5 min
Inhoud
0,5 l
Inwerktijd
5 min
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Substantie
Vloeistof
Referenties en codes
Hubo-referentie
103037
EAN- / barcode
5413090124207
Leverancierscode
12420
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling door inademing. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.