Fabel meubelvernieuwer voor was of gelakt hout 500ml

Merk: Fabel Hubo-referentie: 103077
Kenmerken
  • Merk Fabel
Alle kenmerken
14,79
29,58/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Fabel meubelvernieuwer voor was of gelakt hout reinigt, ontvet en onderhoudt meubels met een was- of vernislaag. Het product bezorgt je meubels opnieuw een mooie glans.

  • Reinigt, ontvet en onderhoudt
  • Verwijdert oppervlakkige krassen
  • Kleurloos

Gebruiksaanwijzing:

  • Flacon schudden voor gebruik
  • Katoenprop doordrenken met meubelvernieuwer, het hout insmeren en laten drogen
  • Het teveel aan product verwijderen en afvegen met een katoenprop
  • Het proces indien nodig herhalen

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,52 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Ontvetter
Technische kenmerken
Toepassing
vernieuwen
Binnen/buitengebruik
Binnen
Materiaal van Doeloppervlak
Hout - massief
Overschilderbaar na
1 h
Droogtijd
10 min
Inhoud
0,5 l
Inwerktijd
10 min
Substantie
Vloeistof
Referenties en codes
Hubo-referentie
103077
EAN- / barcode
5413090171416
Leverancierscode
17141
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.