Fabel ontvetter 500ml

Merk: Fabel Hubo-referentie: 212258
Kenmerken
  • Type dispenser Spray
  • Inwerktijd 1 min
  • Volume 0,5 l
  • Substantie Concentraat
  • Binnen/buitengebruik Binnen
Alle kenmerken
8,19
16,38/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze geconcentreerde ontvetter van Fabel van 500ml is geschikt voor het verwijderen van alle soorten vetten, olien en vlekken. De ontvetter verwijdert hardnekkig vuil en verbrande resten op alle oppervlakken. De ontvetter is geschikt voor dagelijks gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

  • Breng het product aan op het te reinigen oppervlak en schuur het oppervlak
  • Laat 1 à 2 minuten inwerken bij hardnekkig vuil
  • Spoel af met schoon water en veeg droog
  • Voer steeds een test uit op een minder zichtbaar stukje

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Spray
Gewicht
0,51 kg
Code type dispenser
Anders
Technische kenmerken
Inwerktijd
1 min
Volume
0,5 l
Substantie
Concentraat
Binnen/buitengebruik
Binnen
Schurend
Nee
Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Code type doeloppervlak
Anders
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,57 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
27,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
212258
EAN- / barcode
5413090402800
Leverancierscode
40280
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering