Fabel politoervernieuwer meubels 200ml

Merk: Fabel Hubo-referentie: 103073
Kenmerken
  • Inhoud 0,2 l
  • Droogtijd 5 min
  • Merk Fabel
Alle kenmerken
14,29
71,45/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De politoervernieuwer van Fabel is ideaal voor het herstellen van afgesleten en licht gekrast gepolitoerd antiek meubilair. Het product laat strepen vervagen, beschermt de meubels en geeft extra glans dankzij de hoge concentratie gomlak van superieure kwaliteit.

Aandachtspunten bij gebruik:

  • Flacon goed schudden voor gebruik
  • Stof van het meubel verwijderen met een schone doek
  • Doek doordrenken met de popote
  • In kleine stukjes aanbrengen met een stevige en cirkelvormige beweging voor een diepe reiniging
  • Doek telkens vernieuwen wanneer hij vuil is
  • 5 minuten wachten en afwrijven met de katoenprop om weer glans te geven
  • Altijd eerst een test uitvoeren op een minder zichtbaar stukje

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,2 l
Droogtijd
5 min
Toepassing
onderhouden
Binnen/buitengebruik
Binnen
Materiaal van doeloppervlak
Hout - massief
Overschilderbaar na
1 h
Inwerktijd
5 min
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
15 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
3,5 cm
Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verfreiniger
Referenties en codes
Hubo-referentie
103073
EAN- / barcode
5413090124801
Leverancierscode
12480
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.