Fabel reinigingspopote 200ml voor gepolitoerde meubels

Merk: Fabel Hubo-referentie: 103072
Kenmerken
 • Inhoud 0,2 l
 • Droogtijd 5 min
 • Merk Fabel
Alle kenmerken
9,49
47,45/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze reinigingspopote van Fabel reinigt en ontvet gepolitoerde meubels en neemt oppervlakkige krassen weg. Het product wordt gebruikt op verniste en gepolijste meubelen. Het is ook ideaal om roetvlekken te verwijderen uit meubilair dat in de buurt van houtkachels staat of om weer glans te geven aan oude gepolijste meubelen. Het is onder meer geschikt voor mahoniehout, kerselaar, notelaar en citroenhout.

Aandachtspunten bij gebruik:

 • Flacon goed schudden voor gebruik
 • Stof van het meubel verwijderen met een schone doek
 • De katoenprop van Fabel doordrenken met de popote
 • In kleine stukjes aanbrengen met een stevige en cirkelvormige beweging voor een diepe reiniging
 • 5 minuten wachten en afwrijven met de katoenprop om weer glans te geven
 • Indien nodig een tweede keer aanbrengen
 • Voor moeilijkere gevallen de vernieuwingspopote van Fabel gebruiken
 • Altijd eerst een test uitvoeren op een minder zichtbaar stukje

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,2 l
Droogtijd
5 min
Toepassing
onderhouden
Binnen/buitengebruik
Binnen
Materiaal van doeloppervlak
Hout - massief
Overschilderbaar na
1 h
Inwerktijd
5 min
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,22 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
15 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
3,5 cm
Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Ontvetter
Referenties en codes
Hubo-referentie
103072
EAN- / barcode
5413090124603
Leverancierscode
12460
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.